Name Price24H (%)
Bitcoin (BTC)
$36,524.00
6.11%
Ethereum (ETH)
$2,431.42
4.28%
XRP (XRP)
$0.60
3.63%
Litecoin (LTC)
$108.70
5.45%

Crypto Trading