Name Price24H (%)
Bitcoin (BTC)
$36,425.00
7.45%
Ethereum (ETH)
$2,430.43
7.45%
XRP (XRP)
$0.60
5.46%
Litecoin (LTC)
$108.40
7.10%

AI